ĐÔI NÉT VỀ GOLD BON - BVS HỮU CƠ ĐẦU TIÊN LÊN KỆ CÁC SIÊU THỊ LỚN TẠI