Dube hợp tác thành công với aMultiply Asia

Đăng bởi Phạm Anh Cường 0 bình luận
Dube hợp tác thành công với aMultiply Asia

(English below)

Năm 2018, Dube Vietnam đã thành công đưa thương hiệu và sản phẩm Gold Bon Organic vào các showrooms aMultiply Asia và hệ thống phân phối sỉ trực tuyến (B2B) http://amultiply.com/. Đây là một bước tiến hơn nữa cho sản phẩm của chúng tôi đã được người tiêu dùng đón nhận và từng bước thâm nhập sâu và mở rộng thị trường đối với người tiêu dùng theo mô hình công nghệ phân phối đổi mới.

 

https://uphinhnhanh.com/images/2018/03/21/logo-aMultiply300.png

aMultiply Asia IVS Denmark - Đối tác mới của chúng tôi

 

aMultiply Asia là công ty có trụ sở chính tại Đan Mạch, Châu âu, dịch vụ phát triển chuỗi cung ứng tại thị trường Đông Nam Á và toàn cầu.

Việc liên kết với Amultiply đã tạo nên một sự đổi mới cho ngành phát triển phân phối, xúc tiến vào thị trường tiêu dùng, kết nối giao thương với doanh nghiệp quốc tế trong xuất nhập khẩu, tạo cơ hội cho những nhà phân phối/ nhà bán lẻ tiếp cận sản phẩm của chúng tôi một cách dễ dàng, kỳ vọng mang đến tiềm năng và tầm rộng lớn hơn.

Đây là một sự đổi mới mà chúng tôi đang cùng tầm nhìn với aMultiply Đan Mạch từng bước thâm nhập sâu và mở rộng thị trường với hiệu quả và đảm bảo cho người tiêu dùng có được quyền lợi tốt nhất về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm của chúng tôi đang được trưng bày tại Showroom Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

 

Mời nhà phân phối. nhà bán lẻ xem sản phẩm tại:

Showroom tại Đà Nẵng: 478 B9 Điện Biên Phủ (khu vực Đại siêu thị Co.op Mart)

Showroom tại Hồ Chí Minh: DS1 center shop, Đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Truy cập:https://amultiply.com/ để biết thêm thông tin về sản phẩm.

------

In 2018, Dube Vietnam has successfully launched Gold Bon Organic brand and products into aMultiply Showrooms and online (B2B) Platform http://amultiply.com/. This is a step forward for our products have been welcomed by consumers and step by step to penetrate and expand the market under the model of innovative distribution technology.

https://uphinhnhanh.com/images/2018/03/21/logo-aMultiply300.png

aMultiply Asia IVS Denmark – partner

aMultiply Asia is a company headquartered in Denmark, Supply chain services in South East Asia and worldwide.

The association with Amultiply has created an innovation for the distribution industry, promoting the consumer market and great connection international businesses for our importing abroad, also creating opportunities for Distributors/Retailers reach our products with ease, expecting potential and wider reach in local.

This is an innovation for the development of distribution technology that we are in the same vein with a Danish company step by step penetrating deep and expanding the market effectively and ensuring consumers have good benefits. Most of the origin and quality of products. We committed to support the export and import solution through aMultiply's services.

Our products are on display in Ho Chi Minh Showroom and Da Nang.

Samples are on display at

Danang Showroom: 478 B9 Dien Bien Phu (Co-op Mart supermarket)

Showroom in Ho Chi Minh: DS1 center shop, D1 Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh.

Sign up at https: //amultiply.com/ to connect with us.

Chia sẻ:
Viết bình luận của bạn:

Dube hợp tác thành công với aMultiply Asia